Zmiany w regulaminie!


Z uwagi na liczne pytania i niejasności do regulaminu, postanowiliśmy zaktualizować jego treść, aby lepiej pasował do waszych potrzeb.

Zmiany nie mają wpływu na zgłoszenia dokonane przed 30.03.2022 r.


W skrócie:

  • Wymagany jest udział minimum jednej osoby w zgłoszonej grupie, która posiada status studenta;
  • Zapisy trwają do 7 kwietnia;
  • Informacja o zakwalifikowaniu się pojawi się 11 kwietnia;
  • W Przeglądzie Impro, mogą występować nie tylko grupy specjalizujące się w występach impro, ale również swoich sił mogą spróbować zwykłe grupy teatralne;
  • W Animacjach/Filmie oraz występach tanecznych skrócony został minimalny czas występu do 1 minuty.

Pełna treść zmian:

§ 1. W § 1 Regulaminu Toruńskich Spotkań Kultury Studenckiej – TSKS 2022: 

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Uczestnikami TSKS mogą być osoby indywidualne lub zorganizowane grupy, pod warunkiem, że minimum jedna osoba posiada status studenta.” 

§ 2. W § 2 Regulaminu Toruńskich Spotkań Kultury Studenckiej – TSKS 2022: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na Stronie internetowej: www.tsks.umk.pl w terminie od 17 marca do 7 kwietnia 2022 

§ 3. W § 3 Regulaminu Toruńskich Spotkań Kultury Studenckiej – TSKS 2022: 

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Komisja Kwalifikacyjna podejmie decyzję, o zakwalifikowaniu zgłaszającego do TSKS do dnia 11 kwietnia 2022.  

§ 4. W § 4 Regulaminu Toruńskich Spotkań Kultury Studenckiej – TSKS 2022: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W Przeglądzie mogą wziąć udział amatorskie grupy improwizacji oraz amatorskie grupy teatralne.” 

§ 5. W § 5 Regulaminu Toruńskich Spotkań Kultury Studenckiej – TSKS 2022: 

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Animacja lub film krótkometrażowy prezentowany podczas Przeglądu powinien trwać od 1 minuty do 10 minut.” 

§ 6. W § 6 Regulaminu Toruńskich Spotkań Kultury Studenckiej – TSKS 2022: 

  1. ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Program prezentowany podczas Przeglądu powinien trwać od 1 minuty do 10 minut.”